Загальна інформація

Мета конференції: дослідження і обґрунтування теоретико-методичних та науково-практичних надбань в галузі формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Економічна теорія. Економіка та управління національним господарством.
  2. Інноваційно-інвестиційні і трансформаційні процеси в економіці. Економіка сталого розвитку.
  3. Управління людськими ресурсами. Економіка знань.
  4. Інформаційний менеджмент.
  5. Стратегічні орієнтири розвитку підприємств. Формування промислового потенціалу України.
  6. Фінанси. Аналітика фінансового ринку.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.